Προμηθευτές εκλεκτά αρώματα και το κύρος περιποίησης

Τηλέφωνο +44(0)2920 363693

Email info@hbsupplies.co.uk

Πολιτική Επιστροφών

Τυχόν απαιτήσεις για μη παράδοση, ελλείψεις ή εμπορεύματα που έχουν υποστεί βλάβη, θα γίνονται δεκτές εφόσον λαμβάνονται γραπτώς μέσα σε 5 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία παράδοσης.

Με τη λήψη αυτής της ειδοποίησης θα επαληθεύσουμε την απαίτηση προτού σας ενημερώσουμε για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας. Θα σας συμβουλέψουμε εάν και πότε πρέπει να επιστρέψετε τα εμπορεύματα και για το διακανονισμό των πιστώσεων.

Όλα τα εμπορεύματα που επιστρέφονται στην H&B Supplies πρέπει να είναι συσκευασμένα με ασφάλεια ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω βλάβες κατά τη μεταφορά τους. Η αποζημίωση των μεταφορικών εξόδων για την επιστροφή εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της H&B Supplies.

Εάν θέλετε να επιστρέψετε εμπορεύματα, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίζουμε πότε θα παραλάβουμε την αποστολή σας.