Dodavatelé parfémech a prestiž péče o pleť

Telefon +44(0)2920 363693

Email info@hbsupplies.co.uk

Export

Rychle se rozvíjející část naší činnosti vyváží zboží mimo území Spojeného království.

Všechny výrobky, které prodáváme, jsou k prodeji v rámci EHP (Evropský hospodářský prostor).

Po obdržení objednávky Vám rychle potvrdíme preferovaný způsob přepravy zboží z našeho skladu do místa určení.

Pouze zákazníci z EU

  • Pro zákazníky z EU existují partnerství s řadou dobře zavedených provozovatelů nákladní dopravy, včetně společností DPD a DHL. Rádi Vám poskytneme nabídku na základě velikosti objednávky. Nezískáváme finanční výhody z těchto cenových nabídek, jsou to služby, které nabízíme svým cenným zákazníkům.

Zákazníci v EU a mimo EU

  • Přípravu zboží můžeme z našeho skladu sbírat od svého dopravce 

Doporučuje se, aby byl zvolený dopravce schválen BIFA / IATA.  

Další poznámky

Při potvrzení přepravních opatření připravujeme zboží spolu se všemi potřebnými papíry, včetně přepravního dokladu o nebezpečném zboží, pokud je to nutné (bezplatně).
Platba musí být zúčtována na našem bankovním účtu předtím, než můžeme objednávku uvolnit.
Po příjezdu zásilky na konečné místo určení požadujeme od nákladní společnosti "potvrzení o přepravě" pro potvrzení vývozu.
V případě destinací v EU, pokud je dodáno platné číslo DPH, nebude DPH fakturováno. Všechny destinace mimo EU jsou osvobozeny od DPH.

Náklady na dopravu a pojištění

Uvědomte si prosím, že veškeré zboží jsou prodávány z Ex Works. Náklady na dopravu a pojištění nese odpovědnost kupujícího.

Infomace o nebezpečném zboží

Zákon stanovuje v případě parfémů vypracovat zprávu o přepravě nebezpečného zboží, neboť tyto produkty jsou klasifikovány jako nebezpečné. Společnost H&B Supplies tuto službu poskytuje zdarma.

„Nebezpečné zboží“ je jakákoliv pevná látka, kapalina či plyn, která může způsobit újmu lidem, jiným živým organismům, majetku či životnímu prostředí. Pro toto nebezpečné zboží stanovuje klasifikaci OSN.

Doporučení OSN klasifikují a identifikují ty druhy zboží, které jsou považovány za nebezpečné při jakémkoliv druhu přepravy, a příslušným způsobem pak stanovují požadavky na obal, označení a způsob přepravy takového zboží.

Společnost H&B Supplies Ltd. využívá k expedici veškerého nebezpečného zboží pouze silniční či námořní přepravu a proto toto zboží podléhá nařízením dohody ADR o mezinárodní silniční přepravě nebezpečného zboží a předpisu „IMDG Code“ o mezinárodní námořní přepravě nebezpečného zboží. Parfémy jsou klasifikovány jako nebezpečná látka spadající do třídy nebezpečnosti 3 (hořlavé kapaliny) a pod číslo OSN UN1266 a podléhají tak nařízením stanoveným dohodou ADR a předpisem IMDG Code.

Další detailní informace o ADR a IMDG naleznete na webových stránkách vládního úřadu pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci: www.hse.gov.uk/cdg/manual/regenvirnment.htm#IMDG